Aura Leahu


About me


Aura Leahu

Pictarea icoanelor este o pasiune perfecționată în zeci de ani, începând din perioada liceului, când m-am înscris la Școala de Arte din Târgoviște, unde sub îndrumarea profesorului de pictură arădean, Tiberiu Cercel, am început parcursul meu în arta plastică, firul roșu al existenței mele.

MICHAELA AURELIA LEAHU (CERNESCU)

Născută la 11.12.1974 în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
A absolvit Liceul Sanitar din Târgovişte în 1993.
A absolvit Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Profilul Sociopsihopedagogie, Specialzarea Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara.
A absolvit Masterul de Educaţie integrată şi consiliere psihopedagogică la Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, 2008.
A absolvit la Şcoala de Arte din Târgovişte, Specializarea Pictură, clasa prof. Tiberiu Cercel, 1992.
A urmat un curs de desen şi pictură cu prof. Doru Tulcan, 1995 - 1996.
A urmat Cursul de iconografie din cadrul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, 1998 - 1999.
A absolvit la Şcoala de Arte din Timişoara, Specializarea Canto clasic, clasa prof. Vanana Ciolac, 2017.
A absolvit la Şcoala de Arte din Timişoara, Specializarea Pictură, artă decorativă, tehnici în icoană, clasa prof. dr. Lucia Kolla Stoica, 2021.
A studiat Formare în psihoterapia adleriană la Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din Romania - APPAR, promoţia 2021.
Lucrează ca profesor în domeniul psihopedagogiei speciale din 2003 până în prezent.
Coordonator al Cercului de icoane pe sticlă şi pe lemn ,,Nicolae Grigorescu” din cadrul Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş“ Timişoara, din anul şcolar 2006 - 2007 până în prezent, în care activează şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcoala de masă.
Este membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea” Timişoara.
PARTICIPĂRI LA EXPOZIŢII:
- Expoziţie la Târgovişte (participare cu pictură în ulei), 1993, expoziţie colectivă, au expus elevii Şcolii de Arte din Târgovişte.
- Expoziţie la Târgovişte (participare cu icoane pe lemn), 1999, expoziţie colectivă, Galeriile ,,Sever” din Târgovişte.
- Expoziţia ,,Acum - Şcoala de Arte între tradiţie şi modernitate” (participare cu pictură în ulei, icoane pe sticlă şi pe lemn), 16 noiembrie 2016, expoziţie colectivă, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
- Expoziţia ,,Bucuriile sărbătorii” (participare cu pictură în ulei şi icoane pe lemn), 17 decembrie 2019, expoziţie colectivă, Consiliul Judeţean Timiş.
- Expoziţia ,,Sărbătorile Crăciunului” (participare cu pictură în ulei), 21 decembrie 2019, expoziţie colectivă, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, sala ,,Deliu Petroiu”.
- Expoziţia ,,Muguri de martie” (participare cu pictură în ulei), 05 martie 2020, expoziţie colectivă, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
- Expoziţia ,,Apoteoza frumuseţii veşnice” (participare cu pictură în ulei), iulie 2020, expoziţie colectivă, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
- Expoziţia de artă plastică a cadrelor didactice din judeţul Timiş (participare cu pictură în ulei), octombrie 2020, Secţia de Arte ,,Deliu Petroiu” din cadrul Bibliotecii Judeţene Timiş, Complex Bastion Maria Teresia, Corp A.
- Expoziţia ,,Artă pentru ziua naţională a României” (participare cu pictură în ulei şi icoane), 1-30 decembrie 2020, expoziţie colectivă, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, Complex Bastion Teresia, corp D.
- Salonul de Arte Plastice 2020 (participare cu pictură în ulei şi icoane), ianuarie 2021, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, Complex Bastion Teresia, corp D; diplomă pentru nominalizarea trofeului ,,Romul Ladea” pe anul 2020.
- Expoziţia ,,Povestea unui vis de primăvară” (participare cu pictură în acrilic), 2 aprilie - 5 mai 2021, Galeria de Artă ,,Iosif Tellmann”, Lupeni.
- Expoziţia de Ziua Europei (participare cu pictură în ulei), mai 2021, expoziţie colectivă, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, Complex Bastion Teresia, corp D.
- Expoziţia ,,Mirabilul joc al formei şi al culorii"(participare cu pictură în ulei), mai 2021, expoziţie colectivă la care participă câştigătorii concursului online organizat de Şcoala de Artă din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
- Expoziţie itinerantă de Ziua Timişoarei (participare cu pictură în ulei), august 2021, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, expoziţie colectivă.
- Expoziţia de artă plastică a cadrelor didactice din judeţul Timiş (participare cu pictură în ulei şi tehnică mixtă), 18 - 29 octombrie 2021, Secţia de Arte ,,Deliu Petroiu” din cadrul Bibliotecii Judeţene Timiş, Complex Bastion Maria Teresia, Corp A.
- Expoziţia ,,Impresii de vacanţă” (participare cu pictură în ulei), 08 noiembrie - 03 decembrie 2021, expoziţie colectivă, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
- Salonul Anual de Artă Plastică 2021 (participare cu pictură în ulei), 07 februarie - 08 martie 2022, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea” Timişoara, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; diplomă de participare pentru contribuţia adusă la reuşita ediţiei a XX-a.
- Expoziţia ,,Florile Lumini” (participare cu pictură în ulei), 4 - 30 aprilie 2022, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, expoziţie colectivă, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
- Expoziţia ,,Timişoarei, cu dragoste” (participare cu pictură în ulei şi tehnică mixtă), 4-31 august 2022, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea”, expoziţie colectivă, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
- Salonul Anual de Artă Plastică 2022 (participare cu pictură în ulei), 19 ianuarie -16 februarie 2023, Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Romul Ladea” Timişoara, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

EXPOZIŢII PERSONALE:
- ,,Interferenţe stilistice”, 29 august - 9 septembrie 2022, prof. Michaela Aurelia Leahu, pictorul şi
scriitorul arădean prof. Tiberiu Cercel (pictură şi autorul volumului „Provincia melancoliei”), Secţia de Arte ,,Deliu Petroiu” din cadrul Bibliotecii Judeţene Timiş, complex Bastion Maria Theresia, Corp A. Cu acest prilej prezentările au fost făcute de prof. dr. Eugen Dorcescu, respectiv, conf. univ. dr. Mirela-Ioan Dorcescu.
- ,,Peisaje şi aranjamente florale”, 17 - 31 octombrie 2022, prof. Michaela Aurelia Leahu, prof. Daniel Suici, prof. Ladislau Antoniu Domolki, Secţia de Arte ,,Deliu Petroiu” din cadrul Bibliotecii Judeţene Timiş, complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

PREMII OBŢINUTE:

- Premiul II – Secţiunea Pictură, în cadrul Concursului Naţional de Arte Plastice ,,#ACASĂ”, MAI – IUNIE 2020, desfăşurat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, prin Școala de Arte din Timișoara.
- Premiul II – Secţiunea Pictură/artă decorativă, 2021 desfăşurat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, prin Școala de Arte din Timișoara.

ORGANIZATOR AL CERCULUI DE ICOANE ,,NICOLAE GRIGORESCU” DIN LICEUL TEORETIC ,,VLAD ŢEPEŞ" DIN TIMIŞOARA, 2006-2023:
Elevii îndrumaţi în cadrul cercului de icoane pictate pe sticlă şi pe lemn au obţinut numeroase premii la concursurile de creaţie plastică religioasă la nivel local, judeţean, interjudeţean şi internaţional, din anul şcolar 2006-2007 şi până în prezent, pentru îndrumarea cărora ca profesor coordonator si pentru creaţia sa de inspiraţie religioasă, Michaela Aurelia Leahu a obţinut următoarele premii:
• Marele premiu ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului Internaţional de Creaţie Literar Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a IX-a, Societatea Culturală ,,Patrimoniu” Timişoara, 14 Septembrie 2012
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a X-a, Societatea Culturală ,,Patrimoniu” Timişoara, 14 Septembrie 2013
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”,, ediţia a XI-a, Societatea Culturală ,,Patrimoniu” Timişoara, 19 Septembrie 2014
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XII-a, Societatea Culturală ,,Patrimoniu” Timişoara, 14 Septembrie 2015
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XIII-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 14 Septembrie 2016
• Premiul I ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XIV-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 13 Septembrie 2017
• Premiul I ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XV-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 14 Septembrie 2018
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XVI-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 13 Septembrie 2019
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XVII-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 18 Septembrie 2020
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XVIII-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 17 Septembrie 2021
• Premiul de Excelenţă ,,PRO ARTE”, pentru creaţie plastică religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XVIII-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 17 Septembrie 2021
• MARELE PREMIU ,,AUREL TURCUŞ” pentru remarcabila sa creaţie plastică de inspiraţie religioasă, în cadrul Festivalului - Concurs Internaţional de Creaţie Literar - Artistică şi Educativ - Ştiinţifică Religioasă ,,Lumină lină”, ediţia a XIX-a, Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş" Timişoara, 16 Septembrie 2022
Participarea la Simpozionul Internaţional de Mariologie Bizantină, ediţia I, Timişoara, 11 Aprilie 2019, cu ocazia căruia elevii, cât şi profesorul coordonator Leahu Michaela Aurelia, au donat icoane pictate de către aceştia în cadrul Cercului de icoane ,,Nicolae Grigorescu” din Liceul Teoretic ,,Vlad Ţepeş", pentru a fi incluse într-o expoziţie permanentă de pictură religoasă din cadrul Vaticanului.
email
facebook


© 2023 by banat-media.eu