Cecilia Ana Bell


To me, painting is a necessary act of expression and a physical need for freedom in thinking and action.

The American abstract expressionists were convinced that meaningful, honest painting was best achieved through improvisation. Manipulation of paint as I respond to the movement and effects obtained by using various materials and techniques allows my eyes, brain and hands to follow the emerging images and colour combinations on canvas. Then the painting begins.

Inspiration comes from images formed in my imagination by extensive reading, studying works of art and various contemporary trends, observing the all encompassing variations in the quality of light in landscapes, studying fluid dynamics, live situations, random words.

The art world, as I experience it, gives me the sentiment of courage to be different within it, greatly agreeing with my upbringing in a cosmopolitan city, where people of various nationalities and creeds work and enjoy life in harmony.
Therefor, I dedicate this virtual gallery to my city of birth, this year European Capital of Culture.

Pentru mine, pictura este un act necesar de expresie și o nevoie fizică de libertate în gândire și acțiune.
Expresionismul abstract american a promovat convingerea că pictura cu sens, onestă, se obține cel mai bine prin improvizare. Manipularea culorilor, răspunsul la mișcarea și efectele obținute prin folosirea diverselor materiale și tehnici permit ochilor, creierului și mâinilor să urmeze imaginile și combinațiile de culori care se formează pe pânză. Aici începe pictura.

Inspirația vine din imagini formate în imaginația mea, din multitudinea de cărți citite, studiul lucrărilor și curentelor de artă contemporană, observarea schimbării calității luminii în peisaje, studiul dinamicii fluidelor, dar și din situații de viață sau cuvinte răzlețe.

Lumea artei, așa cum o experimentez eu, îmi dă curaj în a fi diferită înlăuntrul ei, sentimentul fiind în deplină concordanță cu lumea în care am crescut și m-am format, într-un oraș cosmopolit, unde oameni de diferite nații și crezuri lucrează și se bucura de viață împreună în armonie.
De aceea, dedic această galerie virtuală orașului meu natal, Timișoara, anul acesta Capitală Culturală a Europei.

© 2024 by banat-media.eu