Page 6 - omagiu2
P. 6

lbum omagial
                                                                                                            A
     Vasile Pintea                                                                                                                                                                                                          Album omagial
      asile Pint
          ea
     V
     Vasile Pintea, pictor, la 90 de ani:         eram elev desenam foarte mult. Când am ajuns
     „Poţi să ai şi premiul Nobel, vor exista       la Bucureşti, m-am întâlnit şi cu alţi prieteni,
     mulţi care să aibă ceva de comentat”         dar toţi se duceau la Arte. Până la urmă am dat
                                şi eu examen, deşi părinţii voiau să mă fac me-
                                dic, şi m-am văzut student la Arte Plastice.
     INTERVIU de Stefan Both
     Adevărul, 18 aprilie 2021
                                Cum a fost în studenţie?

     Pictorul Vasile Pintea, acum în pragul vârstei
                                A fost foarte greu, chinuitor, mai ales la înce-
     de 90 de ani, a avut privilegiul de a fi liber în
                                put. Pentru că plecam de la un liceu teoretic,
     comunism şi de a-l cunoaşte pe celebrul pictor
                                nici nu văzusem vreodată un pictor. Am fost
     Marc Chagall. N-a fost văzut cu ochi buni de
                                total străin de treaba asta. Toţi ceilalţi aveau
     mulţi dintre colegii de breaslă din România,
                                o anumită pregătire, aveau o şcoală medie de
     care l-au invidiat şi atacat.
                                artă.
     Pictorul şi graficianul Vasile Pintea este o
     emblemă a Timişoarei, oraş care l-a adoptat
                                Dar bănuiesc că talent aveaţi.
     din 1957. La cei 90 de ani pe care îi va împli-
     ni pe 20 iunie, artistul se simte mai tânăr ca
                                Aveam ceva. Desenam acasă, tatăl meu mi-a
     oricând şi cu o mai mare poftă să creeze.
                                arătat cum să lucrez, dar desenam după cartea
     L-am întâlnit în atelierul său de la etajul patru
                                de citire: vânători, biserici, cetatea lui Ştefan
     al unui bloc din cartierul Tipografilor, înconju-
                                cel Mare, lucruri de genul acesta. Acolo însă, la
     rat de tablouri, de vopsele, pânze, rame, culori,
                                facultate, intram la un studiu academic şi mi-a
     alături de aparatul său de gravură. Dar şi de
                                fost foarte greu. Am zis că am pornit greşit
     calculator, pentru că este cât se poate de bine
                                acest demers în viaţă. În anul patru am ajuns
     ancorat în lumea de azi – are chiar şi cont de
                                spre vârful plutonului, munceam foarte mult,
     Facebook.
                                iar în anul cinci am reuşit să obţin bursă. Am
     Omul Vasile Pintea este o veritabilă legendă. În
                                avut şase ani de făcut şi, până la urmă, am ter-
     plin comunism, Pintea avea să fie un privilegi-
                                minat cu calificativul excelent.
     at. Când românii de rând visau să poată ieşi din
     ţară, el lua la pas Europa, descoperea Italia şi
                                După terminarea facultăţii aţi decis să vă
     Franţa.
                                stabiliţi la Timişoara. De ce tocmai în capi-
     Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“,
                                tala Banatului?
     Vasile Pintea vorbeşte despre chinuitorii ani
     de studenţie, despre cum a reuşit să plece, în
                                Atunci se dădeau repartiţii, iar eu am ales
     1967, la Paris, dar mai ales cum curiozitatea
                                Timişoara. Era mai aproape de Occident, mai
     i-a deschis uşa către celebra casă de editură
                                aproape de graniţă, erau alte influenţe, aşa
     Lacourière-Frélaut.
                                cum îşi dorea şi visa un tânăr artist la acea
     Weekend Adevărul“: Domnule Pintea,          vreme. Eu am prins perioada realismului
     lumea vă ştie ca timişorean, dar nu sunteţi     socialist, când nu aveai prea multă libertate de
     din Timişoara. Unde aţi copilărit?          exprimare. Speram ca la Timişoara să am alte
                                posibilităţi.
     Vasile Pintea: Sunt din judeţul Harghita,      Ce loc de muncă aţi primit la Timişoara?
     din satul Hodoşa, zona Topliţa. Acolo m-am
     născut, dar asta a fost demult, acum 90 de ani.
                                Am ajuns ca bursier al Uniunii Artiştilor Plas-
     Am prins multe evenimente în viaţa mea şi
                                tici. Mi-au dat o bursă în primii ani, pentru o
     am reuşit să fiu decan de vârstă între artiştii
                                minimă existenţă. Aşa se făcea atunci. Am pri-
     timişoreni, posibil şi din întreaga ţară.
                                mit şi atelier, aşa că am început să lucrez, m-am
     Când aţi părăsit plaiurile natale?          integrat repede. La vremea aia, eram puţini,
                                cred că erau 20 de membri în Uniune. Gândiţi-
                                vă că cei din Grupul Sigma (n.r. – celebru grup
     După ce am terminat liceul, am hotărât să merg
                                de artişti care a activat în Timişoara, în anii
     la Bucureşti, cu gândul să dau la Medicină.
                                ’70) erau mai mici decât mine cam cu zece ani.
     În cele din urmă, am nimerit la Arte. De când
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11