Page 7 - omagiu2
P. 7

A
 Vasile Pintea                                                                                                                                                                                                          Album omagiallbum omagial
 ea
 V
 asile Pint
     Acum însă mulţi dintre ei au plecat din lumea    mă întorc, aveam soţie, un copil mic.
     asta, chiar în urmă cu 30 de ani. Am şi predat
     patru ani la Institutul de Arte, până în ’64.    Cum a fost sejurul artistic în Occident?


                                Am plecat cu maşina mea, un Renault 10. Am
     Cum vă amintiţi de Timişoara acelor ani?       plecat spre Italia, m-am oprit la Vicenţa, la
                                Florenţa, la Roma, unde am stat la Academia
     Timişoara s-a schimbat mult de atunci. Era un    Română. Am stat o săptămână şi jumătate în
     oraş mai occidental, curat, civilizat. Se vorbea   Italia, iar pe urmă am urcat spre Geneva şi am
     pe stradă germană, maghiară, sârbă. Oame-      ajuns în Franţa: Provence, Lyon, Paris. Doar
     nii erau foarte liniştiţi, nu ca astăzi. Lumea    citisem despre viaţa artistică din Paris, deşi
     s-a înrăit extraordinar. Astăzi, e o frământare   în România era interzis să consultăm arta
     deosebită, oamenii nu cred unii în alţii, nu se   occidentală. Noi eram supravegheaţi de un
     mai suportă, e o luptă extraordinară pentru     consilier rus, dacă încercam o anumită liberta-
     nimic!                        te, nu mai aveam ce căuta acolo. Absolut totul
                                trebuia făcut în spiritul realismului socialist.
     Şi ce faceţi să vă protejaţi de oamenii răi?     Artistul trebuia să reflecte realitatea socialistă.
     Vă refugiaţi în artă?                Eu făceam pictură, grafică şi ilustraţie de carte.


     Artistul asta face, sigur că da. Se refugiază în   Şi aţi ajuns la Paris, visul oricărui artist din
     atelierul lui. Eu, în general, sunt un tip sociabil,  lume...
     dar îmi duc viaţa în atelier, chiar şi în pande-
     mie, zilnic lucrez de dimineaţa până seara. Evit   La Paris a fost fantastic. Am vizitat muzee,
     aglomeraţiile.                    eram însetat să pot cunoaşte, dar am avut şi o
                                altă şansă nemaipomenită. Urcând spre Mont-
     Revenind la începuturile carierei          martre, am văzut cum pictează artiştii, când
     dumneavoastră, aţi avut o şansă unică în co-     am ajuns aproape, am văzut pe geam un atelier
     munism, aceea de a călători. Cum aţi reuşit?     de gravură, plin de prese manuale. Curios, ca
                                românul, m-am uitat pe geam până a ieşit un
     După mai mulţi ani, participând la o seamă de    domn şi m-a întrebat ce doresc. I-am spus că
     expoziţii în ţară, la expoziţia anuală de stat...  sunt şi eu un tânăr artist din România şi eram
     Era visul meu, ca al fiecărui artist, de a parcur-  curios. Am fost invitat înauntru. Pe pereţi erau
     ge nişte etape mai deosebite. La un moment      lucrări originale din Matise, Picasso, Chagall, şi
     dat, am avut o şansă extraordinară, care s-a ivit  mi s-a spus că acolo lucrează toţi aceşti artişti
     după ce am primit premiul Uniunii Artiştilor     contemporani. Eram fascinat, pur şi simplu
     Plastici şi, drept recompensă, am primit ceva    pluteam. A doua zi, am fost invitat să mă întâl-
     mai de valoare decât un plic cu bani: am primit   nesc cu doamna Lacourière, patroana atelieru-
     libertatea de călători.               lui, care era prietena lui Picasso.
                                A fost foarte amabilă. M-a îndemnat să-i poves-
     Cum s-a putut întâmpla asta într-o ţară din     tesc, dar voia să vadă din lucrările mele. Am
     care nu se prea putea pleca legal?          promis că a doua zi vin cu mapa, pe care o

                                lăsesem la hotel. S-a uitat peste lucrări, a con-
     Ministrul Culturii, Pompiliu Macovei, care era    vocat un mic juriu şi au apreciat lucrările mele.
     soţul cunoscutei graficiene Ligia Macovei, mi-a
     dat o recomandare pentru a face o călătorie de    Aşa avea să se nască o prietenie de peste 20
     studii în Italia şi Franţa. Era o recomandare,    de ani cu cei de la Lacourière-Frélaut?
     dar nu era destul, pentru că în 1967 era foarte
     greu să pleci. Niciun artist din Banat nu a ieşit  Da. Atunci mi-au dat invitaţie să lucrez în ate-
     în Occident. M-am dus la miliţie şi acolo era ge-  lierul lor – am desenat şi eu în Montmartre. A
     neralul Tăurescu, „Dumnezeul paşapoartelor“.     trebuit să mă duc la Ambasada României de la
     I-am spus că am o lună pentru o călătorie în     Paris pentru prelungirea şederii mele cu câteva
     Occident. A zis că nu se poate, că o să rămân    zile. În orice caz, aveam invitaţia să mă întorc
     acolo şi că o să le fac probleme. Am promis că    la Paris. Şi am continuat să ies... Am început
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12