Page 8 - omagiu2
P. 8

lbum omagial
                                                                                                            A
     Vasile Pintea                                                                                                                                                                                                          Album omagial
          ea
     V
      asile Pint
     un du-te vino de 25 de ani la Paris, plecam     aproape peste tot pe mapamond. Unii s-au bu-
     trei-patru-cinci luni, veneam înapoi. Primeam    curat pentru mine, dar nu toţi. Au căutat să-mi
     invitaţii. A fost o viaţă extraordinară. Hazardul  umbrească succesul şi asta m-a afectat foarte
     m-a dus aici. Nu am crezut niciodată că voi     mult.
     ajunge în cel mai celebru atelier de gravură
     din lume, unde îşi desăvârşiseră opera grafică    Una dintre cele mai cunoscute lucări făcute
     Picasso, Chagall, Ruo, Matise. În 1972, am avut   de dumneavostră a fost ilustrarea cărţii
     marea şansă să-l întâlnesc pe Chagall. Cred     „Ciulinii Bărăganului“, de Panait Istrati.
     că sunt singurul român care l-a cunoscut. Am     Cum aţi ajuns la acest contract?
     stat de vorbă cu el. El avea atelierul la Nisa şi a
     venit să imprime nişte lucruri la Paris. A venit   Eram la Paris. Am fost întrebat dacă nu vreau
     să vorbească cu mine pentru că era curios cum    să ilustrez o carte. Cum puteam să refuz? Era
     a ajuns acolo un român.               un tip acolo, care era socrul ambasadoru-
                                lui Franţei la Bucureşti şi era îndrăgostit de
     Şi cum a privit Securitatea aceste plecări?     România şi în special de unul dintre scriitorii

                                români care au fost în vogă în Franţa, Panait
     Ei ştiau totul despe mine, ştiau tot timpul ce    Istrati. El mi-a cerut să fac ilustraţiile. Trei
     fac. Ştiau chiar mai mult decât ştiam eu, pentru   ani şi jumătate au fost discuţii până să obţin
     că eu, la un moment dat, mai uitasem de anu-     acest contract. Eu am ales să ilustrez „Ciulinii
     mite întâmplări, dar ei nu uitau. Sigur că m-au   Bărăganului“.
     chemat şi pe mine să mă întrebe unde am fost,
     ce am făcut. Dar ei ştiau deja.           Aţi câştigat mulţi bani atunci?
     Totuşi, cum de nu aţi dorit niciodată să       Am avut cei mai mulţi bani atunci, la Paris.
     rămâneţi definitiv în Franţa?            Cartea a fost făcută la Lacourière-Frélaut şi

                                era sponsorizată de Societatea Medicilor şi
     Mi s-a propus să rămân acolo, mi s-a propus şi    Farmaciştilor din Paris. Au fost scoase doar
     atelier. Nicio clipă nu m-am gândit la aşa ceva.   180 de exemplare. Am adus şi în ţară, cartea
     Eram cel mai fericit să mă întorc acasă. Niciun   a fost imediat vândută şi acum face parte din
     succes din Occident nu e suficient de impor-     colecţii importante – la Biblioteca Naţională
     tant dacă nu poţi să-l împărtăşeşti cu cei dragi   a Franţei, la Biblioteca din Nisa, Academia
     din ţară. E adevărat că mulţi erau invidioşi     Română, un exemplar am vândut eu Muzeu-
     pe mine – ecoul l-am auzit mai târziu. Pentru    lui „Panait Istrati“ din Brăila, unul a ajuns la
     colegii mei eram un tip care a plecat şi pleacă   Muzeul Literaturii Române, unul, în Biblioteca
     în Occident cu o misiune foarte importantă.     Regală din Bruxelles.
     Am auzit că nu eram numai de capul meu, ci
     că eram în misiune şi aveam şi un grad. Unii     Cum aţi putut deţine valută în România?
     spuneau că eram colonel de securitate sub
     acoperire, alţii au spus că sunt maior. Şi până   De câte ori veneam în ţară, trebuia să declar la
     în ziua de azi unii consideră că ascensiunea     vamă dacă am bani. Valuta trebuia să o predau,
     mea s-a datorat faptului că aveam o misiune de    dar eu aveam un cont deschis la Fondul Plastic,
     împlinit. E foarte greu să-i convingi pe români,   era un cont centralizat. Eu tot aduceam valută
     ei nu se bucură când altul are un succes, caută   – am fost bun pentru stat. La un moment dat,
     cât pot de mult să te şteargă.            am vrut să cumpăr o maşină şi am cerut să-
                                mi fie transferaţi din banii mei. Eram un bun
     Adevărul e că majoritatea românilor nu        aducător de valută, aşa că am insistat să mi se
     puteau să călătorească...              dea 72.000 de lei – atât costa maşina. În sfârşit,
                                mi-am putut cumpăra maşina de la Dacia
     Am fost un privilegiat, e adevărat! Dar asta     Piteşti. Am fost răsplătit şi cu premii. Sunt şi
     s-a datorat şi norocului meu şi faptului că     Cavaler al Artelor, am primit distincţia de la
     mergeam acolo cu contracte, lucram. Am avut     însuşi Ceauşescu.
     expoziţii internaţionale, cu grupul de la Paris
     băteam Europa, America, Japonia.Am expus
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13