Page 9 - omagiu2
P. 9

A
 Vasile Pintea                                                                                                                                                                                                          Album omagiallbum omagial
 ea
 V
 asile Pint
     În 1989, aţi participat, la Viena, la un ver-    ul ăsta mă ţine în casă, să lucrez. Când voi
     nisaj cu scântei, care prevestea cumva        împlini 90 de ani, poate se vor gândi şi colegii
     Revoluţia. Povestiţi-ne despre acea întâmp-     mei să-mi trimită o felicitare. Toată viaţa mea a
     lare.                        fost dedicată creaţiei, artei... Am promovat ţara,

                                n-am făcut România de ruşine. M-am întors
     În primăvara anului 1989, am avut o expoziţie    mereu acasă. M-am comportat cu demnitate.
     la Viena. Am mers acolo împreună cu un alt      Poţi să ai şi Nobel, vor exista mulţi care să aibă
     artist timişorean, Peter Jecza. Comuniştii din    ceva de comentat
     Austria au pregătit o manifestare împotriva
     lui Ceauşescu şi a Partidului Comunist Român.
     Erau susţinătorii ideii de Perestroika (n.r.
     – elementul central al politicii adoptate de
     Mihail Gorbaciov în vederea reformării eco-
     nomiei şi societăţii sovietice). În timp ce am
     aranjat expoziţia, la intrare era plin de afişe
     cu Ceauşescu – era considerat un călău care
     dădea ordine ca românii care trec graniţa să
     fie împuşcaţi. Se împărţeau fluturaşi împotriva
     dictatorului. Vernisajul a început la ora 17.00
     şi era plin de lume. Ambasadorul a spus că nu
     putem să rămânem, că ne aruncă în aer. Marea
     manifestaţie anticomunistă a fost organizată
     chiar de cei de la galerie. A venit multă lume,
     au spart geamul, mi-au stricat vernisajul. N-am
     putut vinde nimic. Eu am venit apoi acasă.
     Eram disperat, simţeam că mi se vor termina
     ieşirile, că voi fi pus în situaţia de a nu mai pu-
     tea pleca din România. Iarna a venit Revoluţia
     şi în felul acesta a început o altă epocă.

     Cum a evoluat viaţa dumneavoastă după
     Revoluţie?


     Am continuat să particip la expoziţii, am lucrat,
     dar eram deja sătul de drumuri. N-am mai
     călătorit la fel de mult şi a trecut timpul. Am
     putut auzi toate comentariile răutăcioase desp-
     re mine, bârfe. Am continuat să lucrez, am con-
     tinuat să primesc premii. În anul 2001, am fost
     făcut Cetăţean de Onoare al Timişoarei. După
     40 de ani, am primit un telefon de la Paris, să
     vadă dacă mai exist. Erau doi reporteri din
     Franţa, care voiau să ştie ceva despre autorul
     cărţii „Ciulinii Bărăganului“. M-au vizitat la
     Timişoara. Apoi, în 2017, m-au invitat la Paris.
     Mi-au adus bilet de avion, mi-au reţinut hotel
     la Paris. A trebuit să vorbesc despre aventura
     mea istratiană. S-au comportat extraordinar.

     Cum e acum, la aproape 90 de ani?     Acum lucrez chiar mai mult decât înainte. În
     pandemie, nu te poţi plimba prea mult. COVID-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14